Penjalište Cave Romane

Penjalište Cave Romane se nalazi u starom rimskom kamenolomu, prije ulaza u naselje Vinkuran i udaljeno je svega 4 km od Pule. Rijeè je o najstarijem istarskom kamenolomu, iz kojeg se još od Antike vadio vrlo kvalitetan arhitektonsko-graðevni kamen iz krednih donjocenomanskih vapnenaca: Vinkuran unito i Vinkuran fiorito.

Kamenolom veæ duže vrijeme nije u funkciji eksplotacije kamena, a na 40 m visokim liticama nalazi se atraktivno penjalište sa 40ak smjerova. Apartmani Bizjak nalaze se u neposrednoj blizini penjališta Cave Romane (Vinkuran), iznad samog kamenoloma, i pružaju smještaj penjaèima tijekom cijele godine.

KAKO DO PENJALIŠTA CAVE ROMANE

Vozite se Y autocestom do kraja prema Medulinu i slijedite putokaze za Premanturu. Na kružnom toku gdje cesta za Premanturu ide lijevo (3. izlaz), izlazite desno (1. izlaz) u smjeru Pule i vozite prema Vinkuranu. Skreæete lijevo za Vinkuran, prolazite kroz naselje i izlazite iz naselja u smjeru Pješèane Uvale. S lijeve strane ubrzo æete vidjeti impozantni kamenolom Cave Romane. Parkirajte ispred rampe i prošeæite do penjališta u unutrašnjosti kamenoloma.

PARKING GPS

N 44°84’04.02”, E 13°85’98.94”

KADA

Podruèje penjališta je uglavnom u hladu, što ga èini pogodnim za penjanje tijekom cijele godine. Možete se penjati i ljeti, bolje ujutro.

SMJEROVI

Smjerovi u prirodnom zidu su jako lijepi za penjanje, uglavnom su nagnuti i traže dobru izdržljivost na oštrim rupama i ljuskama. Smjerovi u drugim sektorima zapravo su nešto posebno, nešto sasvim drugaèije, od potpuno proizvedenog do jedinstvenog vertikalnog penjanja.

OPREMA

Ako želite isprobati penjanje u svim sektorima ponesite 70 metara konopa i najmanje 14 kompleta.

POPIS SMJEROVA (od lijeva prema desno)

Sektor prirodnog zida:

Din et Veper 8a 11 m

Za inat 7c 12 m

Event horizon 6b 12 m

Veseli tuljani – direkt 7a 12 m

Balada o slanom moru 6b 12 m

Okinava 7a+ 12 m

Zlatousta 6c+ 12 m

Suðuk 7b+ 12 m

Rasputin 6b+ 13 m

Pandorina varijanta 6c 13 m

Corto Maltese 7a 13 m

 

Lijevi sektor:

Potraga za varijantom 6c+ 20 m

Potraga za izgubljenim prijateljstvom 7b 20 m

Dioniz 6a 10 m

Bubek 6b+ 12 m

WC školjka 6a 22 m

Monique 8a 22 m

Hexenšus 8a 25 m

Pukotina 5a 12 m

Brid 5b 12 m

Cube 7b+ 12 m

Teta Zorka 6a 12 m

Teta Zorka extension 6c+ 30 m

 

Desni sektor:

Freedom 7b 31 m

Iznenaðenje 6b 15 m

Cin Cin Family 6a+ 16 m

Kristal 6b 15 m

Škola za gurlu 6b+ 15 m

M&L 2006 7c+ 15 m

Mi3je 7b+ 15 m

Havrija 7b 15 m

Bebica 7a 19 m

Pokvareni ritam 7c+ 24 m

 

Ulaz na desno:

Oprosti 6a+ 10 m

Dijete sreæe 6a 10 m

Strško Stršiæ 5c 12 m

Smokva was here 5a 12 m

Koala 6a 11 m

 

Taj se velièanstveni prostor radi fantastiène prirodne akustiènosti takoðer koristi kao otvorena pozornica za razne koncerte, operne veèeri, rekreativno-zabavne manifestacije poput QUOR festivala, sportske dogaðaje, ljetne kiparske radionice i slièno.

Penjalište je uvršteno u Istria-Outdoor.com brošuru i na specijaliziranu stranicu ClimbIstria.com